EINDEJAARSNIEUWSBRIEF SOK 2023

Het bestuur van STOK blikt in deze nieuwsbrief terug op de acties tegen

studentenoverlast en overmatige verkamering in Kralingen. STOK vraagt uw

aandacht voor een dramatisch voorstel van de gemeente Rotterdam voor

versoepeling van kamervergunningen, dat weleens veel van de verbeteringen

teniet zou kunnen doen. Uw inzet is weer nodig.

De nieuwsbrief vindt u hier >>