Als U Kralingen-Oost en de BKO een warm hart toedraagt, is het ook mogelijk een eenmalige grote schenking te doen aan de BKO. Alle schenkingen vallen toe aan de algemene middelen en zullen aan de doelstellingen van de BKO worden besteed.
Het bestuur en eventuele commissies van de BKO verrichten louter onbezoldigde werkzaamheden. Gezien het feit dat de BKO een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is, zijn er door de fiscus voordelen verbonden aan een dergelijke donatie c.q. een legaat aan de BKO.

Eenmalige grote eenmalige schenkingen (vanaf €250,-) kunnen overgemaakt worden op de rekening van de BKO onder vermelding van “Schenking BKO”. Het rekeningnummer en een eventueel ‘schenkingen referentie nummer’ kunt U verkrijgen door een e-mail te sturen naar secretaris@kralingen-oost.nl