Geachte belanghebbende,

U heeft een reactie gestuurd op het Plan Toekomstvast Tramnet (PTT). We willen u bedanken voor uw betrokkenheid. Alle reacties die we ontvingen zijn gewogen. Net zoals de adviezen die de MRDH ontving van de vier tramgemeenten Rotterdams, Schiedam, Vlaardingen en Barendrecht, het Metrocov en de Adviescommissie Vervoersautoriteit. Dat alles resulteerde in een definitief plan en de bijbehorende nota van beantwoording. Beiden werden op 5 juli 2023 door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit vastgesteld. Bijgaand treft u:

• Het vastgestelde plan >>
• De nota van beantwoording >>
• De bijlage met reacties van bewoners en organisaties >>
U vindt daar ook een reactie op uw inbreng.

Nu het Plan Toekomstvast Netwerk is vastgesteld start de MRDH samen met gemeenten en RET met de uitvoering. De gemeenten hebben daarbij de taak participatie met belanghebbenden te organiseren. Dat betekent dat U als bewoners/stakeholders in de directe omgeving op enig moment betrokken wordt bij de gebiedsgerichte- en straatgerichte uitwerking van het plan.

Met vriendelijke groet,

Manager Openbaar vervoer,

M.J. Rosier