Bestemmingsplan Kralingse Zoom

Hieronder vindt u in een brief van de gemeente informatie over…

Kunst op de Kop

De bewonerswerkgroep ‘Kop Voorschoterlaan’ (die wordt…

Zienswijze bestemmingsplan beschermd stadsgezicht

De BKO heeft een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan…

ALV 17 mei 2017

Jaarverslag 2016

Klik hier voor het jaarverslag 2016 van de BKO

Financieel verslag 2016 en jaarrekening

Mijn eerste jaar als penningmeester heeft in het teken gestaan…

Verkeerscirculatie Slotstraat, Polanenstraat, Waterloostraat, Hoflaan

Naar aanleiding van klachten over de verkeersdrukte in de Polanenstraat…