Financieel verslag 2016 en jaarrekening

Mijn eerste jaar als penningmeester heeft in het teken gestaan…

Notulen ALV 2016

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van BKO d.d. 26…