Zienswijze BKO op NRD januari 2020

Zienswijze t.a.v. de  toekomstige ontwikkelingen voor Kralingen-Oost! Op…

Presentatie MIRT-verkenning oeververbinding

Op de ALV van 21 mei 2019 is een presentatie gegeven over…

Lustrumboek voor leden

Op de nieuwjaarsbijeenkomst 16 januari is het eerste exemplaar…

Jaarverslag 2016

Klik hier voor het jaarverslag 2016 van de BKO

Financieel verslag 2016 en jaarrekening

Mijn eerste jaar als penningmeester heeft in het teken gestaan…