Zienswijze BKO op NRD januari 2020

Zienswijze t.a.v. de  toekomstige ontwikkelingen voor Kralingen-Oost! Op…

Beleidsplan 2019, ANBI, Beloningsbeleid

ANBI Status BKO De bewonersverenging Kralingen-Oost heeft…

Presentatie MIRT-verkenning oeververbinding

Op de ALV van 21 mei 2019 is een presentatie gegeven over…

Stukken voor ALV 24 mei

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering…