Op het moment dat dit stukje geschreven wordt is de renovatie van de ’s Gravenweg in volle gang. Het eerste deel van de weg is al vernieuwd en de tweede fase vordert aardig. Volgens planning was de ’s Gravenweg op de dag van de marathon weer open. De dag na de marathon werd de weg weer afgesloten in verband met de werkzaamheden aan de kruising.

De wijzigingen aan de ’s Gravenweg zijn niet zo ingrijpend, maar de wijzigingen bij de Burgemeester Oudlaan zijn dat wel!

U heeft allen al kunnen zien dat er ruim 200 bomen aan de Burgemeester Oudlaan gekapt zijn. Deze bomen zouden de noodzakelijke ophoging niet overleven. Door de extra grond op de wortels zouden ze het al heel zwaar krijgen, maar daarnaast wordt de riolering die nu werkt als drainage vervangen. Hierdoor stijgt het grondwater en worden de bomen dus van twee kanten aangevallen. De BKO heeft nog een second opinion gevraagd bij een adviseur die veel voor Arboretum Trompenburg werkt, maar deze bevestigde grotendeels de bevindingen van de gemeente. Voor de gekapte bomen geldt een herplantplicht. Er komen dus net zoveel bomen terug als er gekapt zijn.

Er komen boomgroeppen van verschillende soorten bomen, met mooie bloesem, opvallende herfstkleuren of een bijzonder takkengestel zodat ze in alle seizoenen mooi zijn.

De rijbaan met de tram en het fietspad blijven liggen op de plek waar ze nu ook liggen, maar de rest van de inrichting wordt gewijzigd. De bedoeling is dat dit een meer natuurlijk aanzien krijgt. Er komen boomgroepen van verschillende soorten bomen, met mooie bloesem, opvallende herfstkleuren of een bijzonder takkengestel zodat ze in alle seizoenen mooi zijn. Daarbij wordt de laanstructuur (3 rijen bomen) gehandhaafd. Het is ook de bedoeling dat er meer waterbergingscapaciteit komt in de vorm van poelen en verbreding van bestaand water. Ook wil men de Groene Wetering in elk geval visueel meer doortrekken naar De Lairesselaan.

In de zomer zal het ontwerp gepresenteerd worden aan de omwonenden. De mensen die actief betrokken zijn geweest bij het maken van de plannen hebben al een voorproefje gehad. De onderhoudswerkzaamheden aan de weg zijn voor het einde van het jaar gereed. Als het allemaal mee zit worden de renovatiewerkzaamheden aan de groenstroken direct aansluitend uitgevoerd.