De renovatie van deze wegen in onze wijk, is een van de langstlopende projecten in Kralingen-Oost. De renovatie van de ’s-Gravenweg is al enige tijd geleden afgerond. De indeling is niet essentieel veranderd; de parkeerplaatsen zijn iets breder geworden en de tramhaltes zijn geschikt gemaakt voor mindervaliden. Op aandringen van de BKO is er een oversteekplaats naar de Laan van Nooitgedacht gemaakt. De plek van deze oversteekplaats vinden veel mensen onlogisch, maar volgens de verkeerskundigen was dit de enige mogelijkheid.

Sinds de start van de werkzaamheden is de tram uit de dienstregeling gehaald. De RET heeft vervangend vervoer geregeld in de vorm van de Buurtbus. Bij aanvang van het project was er bij veel mensen de vrees dat dit onvoldoende zou zijn. Het lijkt goed gegaan te zijn. De BKO heeft geen klachten hierover ontvangen. Sinds 1 april rijdt de tram weer. Tot verdriet van een aantal omwonenden is de tramhalte aan het einde van de Groene Wetering verloren gegaan.

De renovatie van de Oudlaan is nog niet afgerond. In 2013 hoorden we al dat er op de Burgemeester Oudlaan grootschalige onderhoudswerken uitgevoerd zouden gaan worden. Het project zou in 2014 in uitvoering gaan en waarschijnlijk zouden alle bomen aan de Burgemeester Oudlaan gekapt moeten worden.

Uiteraard schokken wij hier erg van, maar we zagen tegelijkertijd ook mogelijkheden. In onze wijkvisie hebben we aangegeven dat de Burgemeester Oudlaan een van de grote kansen voor onze wijk is. Het is een groot groen gebied dat het Kralingse Bos verbindt met de Oude Plantage. Dit gebied kan kwalitatief veel beter ingericht worden.

De Burgemeester Oudlaan was een verzakte snelweg met aan weerszijden een knollenveld. De weg was bovendien zodanig verzakt dat bij hevige regenval er op het diepste punt 30 cm water bleef staan. Tijdens de vooronderzoeken bleek dat de bestaande riolering lek was. De kapotte riolering voerde grondwater af waardoor de bomen langs de weg een redelijk droge standplaats hadden. Door het vernieuwen van de riolering komt het grondwater hoger te staan. Daarnaast moest er fors opgehoogd worden. Het grootste deel van de bomen zou dat niet overleven.

De BKO heeft vanaf het eerste moment erop aangedrongen dat het hele gebied aangepakt zou worden. Dus niet alleen de weg en het fietspad, maar ook de groenstroken er naast. De gemeente is hier ook mee aan de slag gegaan en heeft een aantal bijeenkomsten georganiseerd om met een vertegenwoordiging van de bewoners de (on)mogelijkheden te bespreken. Dit heeft geresulteerd in een plan dat op een breed draagvlak kan rekenen binnen deze vertegenwoordiging. Dit plan had vorig jaar al vastgesteld moeten worden. Maar op dat moment kwam er een ander project tussen door fietsen: de Bussluis voor de bezoekende club bij Excelsior, waarover verderop meer.

Deze procedure heeft het project behoorlijk vertraagd. De herinrichting van de groenstroken had nu al in uitvoering moeten zijn. Helaas is dit nog niet het geval. Maar het voorlopig ontwerp voor de inrichting met de bijbehorende begroting is inmiddels klaar en, als het goed is, ook goedgekeurd tegen de tijd dat u dit leest. Als er geen onverwachte tegenslagen zijn zal het plan na de zomer uitgevoerd worden.

Op hoofdlijnen betekent het dat de groenstroken natuurlijker worden ingericht. Er komt meer ruimte voor water, inheemse planten, struiken heesters en dergelijke.