Tijdens BKO-nieuwjaarsbijeenkomst in 2020 zijn de bouwplannen van Excelsior gepresenteerd. Deze zijn op hoofdlijnen niet veel veranderd. De plannen van Excelsior evolueren maar de kern is dat het een groot stadion moet worden met een groot aantal woningen (400) boven op het stadion met een ondergrondse parkeergarage en voorzieningen in de plint. Daarbij wil Excelsior een mooie entree naar de stad creëren. De gemeenteraad heeft in 2020 de ontwikkeling van het stadion op deze locatie goedgekeurd. De gemeente is actief betrokken omdat de grond eigendom is van de gemeente Rotterdam.

In het afgelopen jaar zijn ook de grote woningbouw ambities van de gemeente Rotterdam neergelegd in het project A tot Z (Alexander tot Zuidplein). De BKO is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen. Er ligt een enorme woningbouw opgave voor de stad. Daar de ruimte beperkt is wordt er door de gemeente onder andere gekeken naar woningbouw langs de A-16. Dit gebied is naar mening van de BKO echter niet een ideale woonlocatie gezien de problemen met het geluid en de luchtkwaliteit.

In dat kader heeft de BKO de suggestie gedaan om na te denken over het verplaatsten van delen van de plannen of zelf het gehele plan van Excelsior naar een locatie naast de A16. Met deze verplaatsing ontstaat er op locatie Woudestein ruimte voor hoogwaardige woningen. Deze woningen hebben ook een goede verbinding met het gebied. Te denken valt aan In den Rust Wat, het Arboretum Trompenburg, de scouting en het kinderdagverblijf/ de speeltuin. Zoals ons bekend is het goed toeven in Kralingen-Oost en is het woonklimaat beduidend beter dan op locaties langs de A-16.

Hoogwaardige woningbouw op de deze locatie past ook beter in onze wijk dan de plannen van Excelsior. Woningen op een mega stadion hebben geen ruimtelijke verbinding met het gebied, hooguit met de gebouwen van de Erasmus Universiteit maar zeker niet met de kant van de Groene Wetering of de Oostzeedijk.

De BKO kan zich voorstellen dat niet iedereen in Kralingen-Oost er zo over denkt. Sommige hebben kinderen die graag sporten op Woudenstein, anderen gaan graag naar het stadion cq de business club. Er zijn daarom verschillende scenario’s denkbaar bijvoorbeeld waarbij alleen het stadion een andere plek in Kralingen krijgt en de sportclub blijft.

In deze discussie is nog een ander element wat voor Kralingen-Oost belangrijk kan zijn. Excelsior wordt met het nieuwe stadion namelijk een ideale evenementenlocatie. Excelsior heeft aangegeven een handvol kleinere evenementen te willen faciliteren.

Echter grote evenementen tot 20.000 bezoekers zijn natuurlijk ook mogelijk en de gemeente is naarstig op zoek naar evenementenlocaties. Woudestein is een uitstekende locatie qua bereikbaarheid met OV en parkeren. Dit laatste kan onder andere bij de EUR. De BKO heeft tot nu toe geen garanties van Excelsior omtrent de evenementen gekregen.

Het bestuur van de BKO vindt dat serieus moet worden overwogen om een deel van het geplande of zelfs het gehele project op een andere locatie ter realiseren bijvoorbeeld op een sportlocatie langs de A-16 in Kralingen. Het bestuur hoort graag wat u hier van vindt.

bko@kralingen-oost.nl