Afschrift brief Historisch Genootschap Roterodamum over bezwaar brug Feijenoord – de Esch

Bezwaar van Historisch Genootschap Roterodamum tegen het besluit van het college om te kiezen voor een brug in plaats van een tunnel als verbinding tussen de wijken Feijenoord en de Esch. Deze keuze kwam als een grote verrassing voor alle betrokken partijen in het participatieproces. Nagenoeg alle partijen hebben hun teleurstelling al kenbaar gemaakt en bezinnen zich nu op de vervolg stappen.

Meer informatie via deze link naar de website >>