Veel bewoners ervaren overlast van buren, vooral van studenten. Dit bleek tijdens de bewonersavond van 8 juli 2020 in Pro Rege over woonoverlast. Vanwege de coronacrisis heeft er in 2020 geen vervolgbijeenkomst over dit onderwerp kunnen plaatsvinden. Dankzij de versoepelingen kan dit nu wel.

Wethouder Kurvers (Bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving) gaat graag met u in gesprek over studentenhuisvesting in de wijk.

De gemeente nodigt u graag uit voor de bewonersbijeenkomst op woensdag 22 september 2021 van 19.30 – 22.00 uur in Pro Rege. De zaal is momenteel al vol. Wel kunt u de avond digitaal bijwonen.

U kunt zich hiervoor aanmelden door het volgende formulier in te vullen: https://forms.office.com/r/ng8FPUE4LH

Dan krijgt u enkele dagen voor de bewonersavond de link voor de digitale stream toegestuurd.

__________________________________

𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗿𝗲𝗴𝗲𝗹𝗴𝗲𝘃𝗶𝗻𝗴
Er zijn nieuwe regels om overlast te voorkomen of te verminderen. Op 17 juni jl. heeft de gemeenteraad de ‘Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021’ vastgesteld. De belangrijkste veranderingen per 1 juli 2021 zijn:

👉 Voor kamerverhuur aan meer dan twee personen is een vergunning nodig, dit was voorheen meer dan drie personen;
👉 De gemeente geeft in heel Rotterdam tot 1 september 2022 geen vergunningen af voor nieuwe situaties van kamerverhuur; het zogenaamde ‘nul-quotum’

👉 Voor alle bestaande situaties waarbij op 30 juni 2021 al sprake was van kamerverhuur aan 3 personen, kan de eigenaar tot 1 september 2022 alsnog een vergunning aanvragen;

👉Daarnaast is het mogelijk om een vergunning voor kamerverhuur aan te vragen voor studentenhuizen die aantoonbaar vóór 1 januari 2020 al bestonden. Hiervoor kan er tot 1 september 2022 een vergunning aangevraagd worden;

𝗔𝗮𝗻𝗽𝗮𝗸 𝘄𝗼𝗼𝗻𝗼𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮𝘀𝘁
De gemeente werkt nauw samen met de politie om woonoverlast aan te pakken; bijvoorbeeld door te zorgen dat de regels goed nageleefd worden. Ook de eigenaren en bewoners van de woningen worden hierbij betrokken. Als de woonoverlast niet afneemt, kan de gemeente de vergunning stoppen.

Op deze manier zijn er in 2021 (tot juli) in Kralingen 17 brieven verstuurd naar bewoners én pandeigenaren in verband met woonoverlast. Als er alsnog meldingen van woonoverlast komen kan de burgemeester maatregelen nemen. De vergunning voor kamerhuur kan dan stopgezet worden. Vanuit de 17 panden is na het sturen van de brieven geen overlast meer gemeld.

𝗪𝗼𝗼𝗻𝗼𝘃𝗲𝗿𝗹𝗮𝘀𝘁 𝗺𝗲𝗹𝗱𝗲𝗻
Indien u woonoverlast ervaart helpt het vaak om op een rustig moment het gesprek aan te gaan. Komt u daar niet uit dan kunt u overlast op verschillende manieren melden:

👉 In een mail aan woonoverlast@rotterdam.nl
Via de politie: bel 0900-8844;
Bij nood via: bel 112

👉 Denkt u dat een woonsituatie niet volgende de regels is? Stuur dan een mail naar teamwonenSB@rotterdam.nl

𝗠𝗲𝗲𝗿 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲
Vergunning kamerverhuur: https://www.rotterdam.nl/loket/vergunning-kamerverhuur/

Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR659741#d506195765e2103

Advieslijn Woonoverlast Rotterdam voor al uw vragen over woonoverlast: https://www.awr010.nl/

Graag tot 22 september aanstaande!