Hieronder vindt u in een brief van de gemeente informatie over het ontwerpbestemmingsplan “Kralingse Zoom” en de aankondiging van een informatieavond hierover. Deze informatieavond is al heel snel: aanstaande woensdag!

Kennisgeving bestemmingsplan “Kralingse Zoom”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 9 juni 2017 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 20 juli 2017) het ontwerpbestemmingsplan “Kralingse Zoom”(NL.IMRO.0599.BP1036KralingZoom-) met de bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage ligt bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplangebied kan worden getypeerd als gemengd gebied met kantoren- en bedrijvengebied Brainpark, universiteitscampus Woudestein, woningbouw Noordelijk en Midden Niertje en het openbaar vervoersknooppunt Kralingse Zoom. Het gebied ligt direct aan de autosnelweg A16.

In grote lijn is in het ontwerpbestemmingsplan de volgende ontwikkeling/verandering ten opzichte van de vorige plannen opgenomen: De ontwikkelingen uit het Masterplan “Campus Woudestein” zijn opgenomen in dit bestemmingsplan. Het betreft grotendeels sloop/nieuwbouw van onderwijsgebouwen en de realisering van studentenhuisvesting. De in 2011 met een projectbestemmingsplan reeds mogelijk gemaakte eerste fase is integraal overgenomen.

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam. Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u op maandagmiddag of op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur 010-4897394 bellen.

In de Hoflaankerk aan de Oudedijk 2, 3062 AE te Rotterdam wordt op woensdag 21 juni 2017 van 18.30 tot 20.00 uur een informatieavond gehouden over het ontwerpbestemmingsplan. De informatieavond kent geen vast programma. U kunt op elk tijdstip tussen 18.30 tot 20.00 uur binnenkomen en het ontwerpbestemmingsplan inzien. Er zijn verschillende ambtenaren aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt.