ANBI Status BKO

De bewonersverenging Kralingen-Oost heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer RSIN is 8415.23.638.

Doelstelling

De doelstelling van BKO is om, als spreekbuis van de bewoners, de leefbaarheid van Kralingen-Oost te bevorderen.

Beleidsplan 2019

De belangrijkste BKO activiteiten aan voor het jaar 2019:

 • Overleg met ambtenaren van diverse diensten m.b.t. afronding van de herstructurering van de Burgemeester Oudlaan.
 • Overleg met diverse ambtenaren en andere betrokkenen over de eventuele plannen ten aanzien van festivals in het Kralingse Bos.
 • Overleg met diverse ambtenaren en andere betrokkenen over de eventuele plannen van Excelsior ten aanzien verbouwing van het stadion.
 • Overleg met diverse diensten en mede verzorgen van inspraak ten behoeve van grootschalige riool- en bestratingswerkzaamheden.
 • Deelname aan de werkgroep BKO/EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) m.b.t. de uitvoering van het Masterplan Campus Woudestein en de verbouwing Tinbergen gebouw.
 • Deelname aan werkgroep Kop Voorschoterlaan.
 • Deelname aan de klankbordgroep Noordelijk Niertje.
 • Overleg met stuurgroep CHIO over organisatie en te nemen maatregelen in de wijk.
 • Activiteiten t.b.v. het behoud van een monument aan de ’s-Gravenweg 262.
 • Overleg met bestuur en ambtenaren van de gebiedscommissie m.b.t. lopende en nog te starten projecten.
 • Het bijwonen van gebiedscommissievergaderingen.
 • Het voeren van periodiek overleg met het bestuur en ambtenaren van de Gebiedscommissie over wat er in de wijk gebeurt.
 • Het verzorgen van informatie aan bewoners via nieuwsbrieven, website en facebook.
 • Het verzorgen van thema-avonden voor de bewoners over belangrijke onderwerpen.

Naast deze activiteiten houdt de BKO houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering, waarbij door het bestuur van de vereniging verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.

Bestuur

Gerard Jan van Leer, voorzitter
Hetty Joosten, secretaris
Marius Hoogendam, penningmeester
Hennie van Gils, lid
Margriet Deiters, lid
Paul Driessen, lid
Jan Roeloff, lid
Elke Oost, secretariële ondersteuning

Beloningsbeleid BKO

Alle bestuursleden van de BKO ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijd.