ANBI Status BKO

De Bewonersverenging Kralingen-Oost heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het fiscaal nummer RSIN is 8415.23.638.

Doelstelling

De doelstelling van BKO is om, als spreekbuis van de bewoners, de leefbaarheid van Kralingen-Oost te bevorderen.

Beleidsplan 2022

• Overleg met ambtenaren van diverse diensten m.b.t. afronding van de herstructurering van de Burgemeester Oudlaan.
• Overleg met diverse ambtenaren en andere betrokkenen over de eventuele plannen ten aanzien van festivals, honden losloop zones, phoslock e.d. in het Kralingse Bos.
• Overleg met diverse ambtenaren en andere betrokkenen over de eventuele plannen van Excelsior ten aanzien verbouwing van het stadion.
• Deelname aan de werkgroep BKO/EUR (Erasmus Universiteit Rotterdam) m.b.t. de uitvoering van het Masterplan Campus Woudestein en de renovatie Tinbergen gebouw.
• Overleg met stuurgroep CHIO over organisatie en te nemen maatregelen in de wijk.
• Overleg met stuurgroep in verband met de plannen voor een derde oeververbinding
• Overleg inzake ontwikkeling woningbouw Brainpark
• Overleg omgevingsplan A-Z
• Overleg Kralingen aan de Maas
• Overleg met bestuur en ambtenaren van de wijkraad
• Het bijwonen van vergaderingen van de wijkraad.
• Het verzorgen van informatie aan bewoners via nieuwsbrieven, website en sociale media.
• Het verzorgen van thema-avonden voor de bewoners over belangrijke onderwerpen.
Naast deze activiteiten houdt de BKO houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering, waarbij door het bestuur van de vereniging verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid.

Bestuur

Gerard Jan van Leer, voorzitter
Paul Driessen, vice-voorzitter
Bernard Kats, aspirant lid – secretaris
Marius Hoogendam, penningmeester
Aat van Tilburg, lid
John Smeets, lid

Beloningsbeleid BKO

Alle bestuursleden van de BKO ontvangen geen vergoeding voor hun inzet en tijd.