Artikelen door Remmelt

Notulen ALV 2016

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van BKO d.d. 26 mei 2016, locatie Arboretum Trompenburg Aanwezig; Ongeveer 50 BKO-leden. Er is van 6 leden een bericht van afwezigheid ontvangen. 1. Opening: Gerard Jan van Leer, voorzitter BKO, opent de 36ste Algemene Ledenvergadering van de BKO en heet de aanwezig welkom. Wijzigingen in de agenda: Punt […]