Artikelen door Remmelt

Financieel verslag 2016 en jaarrekening

Mijn eerste jaar als penningmeester heeft in het teken gestaan van de overdracht van de financiële zaken van mijn voorganger. Veel energie is gestoken in het overnemen van kennis en kunde en het verder op orde krijgen van de administratie. Tijdens de overdracht en de analyse van alle stukken is een aantal zaken aan het […]

Verkeerscirculatie Slotstraat, Polanenstraat, Waterloostraat, Hoflaan

Naar aanleiding van klachten over de verkeersdrukte in de Polanenstraat is de gemeente gaan kijken of hier iets aan gedaan kan worden. Vanaf april 2016 heeft de gemeente bij wijze van proef de verkeerscirculatie in de cirkel Polanenstraat – Hoflaan – Slotstraat – Avenue Concordia gewijzigd om te onderzoeken of de verkeersdrukte op een gelijkmatigere […]

Notulen ALV 2016

Notulen van de Algemene Leden Vergadering van BKO d.d. 26 mei 2016, locatie Arboretum Trompenburg Aanwezig; Ongeveer 50 BKO-leden. Er is van 6 leden een bericht van afwezigheid ontvangen. 1. Opening: Gerard Jan van Leer, voorzitter BKO, opent de 36ste Algemene Ledenvergadering van de BKO en heet de aanwezig welkom. Wijzigingen in de agenda: Punt […]