Vragen die vooraf zijn gesteld:

  • Wat gaat er gebeuren met het riet in de aangelegde poelen langs de Burgemeester Oudlaan? Hoe kan men dat verwijderen gezien er doek in ligt en deze poelen bestemd zijn om het overtollige regenwater op te vangen ? Wat is de mening van de BKO daarover?
  • De BKO heeft opmerkingen gekregen over de werkzaamheden aan de Kralingseweg en de communicatie hierover.
  • De leden van de kascommissie van de BKO blijven twee jaar in functie en worden dan vervangen, terwijl er voor bestuursleden er geen termijn geldt. Waarom is hiervoor gekozen?
  • Bij de aanvulling van de wijkvisie staat op pag 7 aangegeven dat bij bebouwing (nieuwbouw) er geluidswerende en preventieve bescherming van de A16 wettelijk verplicht zijn. Waarom gebeurt dit dan nu niet bij de nieuwbouw op het Noordelijk Niertje?
  • Op pag 8 wordt aangegeven dat de gemeente rond de A16 zone woningen wil bouwen. De BKO geeft aan dat de huidige faciliteiten (sportvelden, volkstuinen) niet mogen verdwijnen. Bedoelt de BKO hiermee dat deze faciliteiten wel mogen verhuizen en dat dan woningbouw kan plaatsvinden. Is dit niet heel onlogisch? Mogelijke nieuwe woningen zullen aan zeer strenge milieu eisen moeten voldoen, waarschijnlijk is bouw onmogelijk. Is het dan niet logischer de sportfaciliteiten te laten waar ze nu zijn en die nieuwbouw dan elders te doen?
  • De BKO houdt zich heel ‘gedeisd’ in de aanvulling wijkvisie: als (bij Excelsior) voor woningbouw wordt beslist, dan op de Oostzijde niet hoger dan…… !

Antwoorden vindt u in de pdf >> vraag&antwoord ALV 2020