Algemene Ledenvergadering BKO 3 juni 2024

De ALV 2023 is op maandag 3 juni a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Erasmus Universiteit, zaal CB4, THEIL gebouw, Rotterdam.
Wij verzoeken u vriendelijk zich voor deze vergadering vooraf aan te melden. Dit kan via bko@kralingen-oost.nl of door een briefje te sturen aan BKO, Postbus 4342, 3006 AH Rotterdam.

Hieronder vindt u de documenten voor de vergadering:
– Agenda 2024 >> Agenda ALV 24
– Notulen van de algemene ledenvergadering 22 mei 2023 >> NotulenALVmei2023
– Financieel overzicht 2023 >> financieel verslag bko 2023vs3
– Verklaring kascommissie >> Verklaring Kascommissie boekjaar 2023
– Jaarverslag 2023 >> Jaarverslag2023

Aansluitend aan de ALV is er een lezing.

SCHIPPER MAG IK OVERVAREN, JA OF NEE?
Victor Timmermans, Directeur kwaliteit, integraliteit en techniek van MIRT-project Stadsbrug, HOV en station Stadionpark Rotterdam en Judith Knotters Projectmanager Oostflank, gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling zulllen deze avond een lezing geven over de oeververbinding/Oostflank.