Algemene Ledenvergadering BKO 19 mei 2022

De ALV 2022 is op donderdag 19 mei a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de grote zaal van Pro Rege (Oudedijk 113).
U dient zich voor deze vergadering vooraf aan te melden. Dit kan via bko@kralingen-oost.nl of door een briefje te sturen aan BKO, Postbus 4342, 3006 AH Rotterdam.

Hieronder vindt u de documenten voor de vergadering:

– Agenda  >> Agenda ALV 22
– Notulen 21 september 2021 deel 1 >> Notulen ALV 2021 deel 1 concept  
– Notulen 21 september 2021 deel 2 >> notulen ALV 2021 deel 2 concept
– Financieel overzicht 2021 >>Financieel verslag BKO 2021
– Verklaring kascommissie >> Verklaring Kascommissie BKO 2021
– Jaarverslag 2021>> Jaarverslag BKO 2021