Algemene Ledenvergadering BKO 21-09-2021

De ALV 2021 is op 21 september a.s. om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) in de grote zaal van Pro Rege (Oudedijk 113).
U dient zich voor deze vergadering vooraf aan te melden (vóór 21 september). Dit kan via bko@kralingen-oost.nl of door een briefje te sturen aan BKO, Postbus 4342, 3006 AH Rotterdam.

Vanwege de coronaregels is de capaciteit beperkt tot 60 personen. Indien we meer aanmeldingen ontvangen, dan zal de vergadering ook digitaal te volgen zijn.

De documenten voor de vergadering kunt u hier vinden.

Het zijn de volgende documenten:
– Agenda (deel 1 en deel 2) >>Agenda ALV 2021  en Agenda ALV 2021 deel 2
– Notulen 8 oktober 2020 >> Concept notulen ALV 2020
– Financieel overzicht 2020 >> Financieel verslag bko 2020
– Jaarverslag 2020>> Jaarverslag BKO 2020 def
– Wijkvisie >>
– Statuten: huidige statuten >> Huidige statuten BKO
Voorstel wijziging statuten >> Akte van statutenwijziging Bewonersvereniging Kralingen-Oost 30082021
– Huishoudelijk reglement >>

Indien gewenst kunt u een papieren versie van de Wijkvisie krijgen, u kunt dit doorgeven via mail of post. Verder kunt u ook de statuten op locatie inzien, u kunt hiervoor een afspraak maken via 06 41212814.

In de vergadering worden diverse besluiten genomen. Tijdens de vergadering kan gestemd worden. U kunt ook uw stem vooraf (digitaal) uitbrengen via bko@kralingen-oost.nl of via post. Bij vooraf stemmen, moet uw stem bij ons binnen zijn op 21 september 17.00 uur.