Het actieplan Studentenoverlast heeft tot doel om de structurele overlast die studenten vanuit studentenhuizen en op straat in Kralingen veroorzaken te verminderen, om (verdere) verkamering en studentenbewoning in de wijk tegen te gaan en zo nodig terug te dringen teneinde de leefbaarheid in de wijk te herstellen. Klik hier voor het plan >>

Beste bewoners en belanghebbenden,

Zoals eerder aangekondigd, heeft de gemeente in samenwerking met wijkpartijen een actieplanopgesteld waarin alle maatregelen zijn samengebracht. Dit Actieplan Studentenoverlast Kralingen is op 8 februari jl. vastgesteld in het College van Burgemeester en Wethouders. Verantwoordelijk wethouder Karremans presenteerde dit plan donderdag jl. samen met Arthur ten Have (voorzitter stichting STOK), Rens van Overdam (voorzitter gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk) en Julia van den Bosch (praeses Rotterdamse Kamer van Verenigingen). In het actieplan wordt duidelijk hoeveel overlast in Kralingen ervaren wordt, waardoor dit komt en in welke straten dit het meest voorkomt. Er zijn acties in opgenomen op het gebied van woonoverlast, overlast op straat en het tegengaan van verkamering. Het plan en meer informatie vindt u ook op de websites van de gemeente en Stok.

Een prominente maatregel in het actieplan is het stoplichtmodel. Dit maakt dossieropbouw van woonoverlast veroorzaakt door studenten inzichtelijker en beter volgbaar. In het model zijn reeds 148 panden in Kralingen opgenomen die de kleur groen, geel, oranje en rood kregen. Hoe ernstiger de overlast, hoe zwaarder de maatregelen worden. Bij rood zullen bestuurlijke maatregelen worden genomen en kan de kamerverhuurvergunning worden ingetrokken. Hiermee wordt ook de eigenaar gedupeerd, die zonder kamerverhuurvergunning nog maar 2 personen mag huisvesten. Een samenvatting van de betekenis van de kleuren vindt u in de wethoudersbrief. Een uitgebreide toelichting van het stoplichtmodel vindt u op de website van de gemeente.

Het volgende inloopspreekuur vindt 16 februari plaats. Elke twee weken is er op woensdagmiddag een inloopspreekuur van 15.00 tot 17.00 uur in het pand Aegidiusstraat 95.Bewoners kunnen dan in gesprek gaan met ambtenaren van de gemeente, de bewoners van STOK en/of de wijkagent. Het inloopspreekuur wordt steeds drukker bezocht. U kunt zich desgewenst aanmelden via dit e-mailadres.

Met vriendelijke groet,
Joeri Viergever
Wijkmanager Kralingen
Gemeente Rotterdam

06 – 83 13 47 02