Hoe de blauwalg uit de Kralingse plas te verwijderen is de vraag.

De gemeente kiest voor Phoslock in plaats van afzanden.
Aanpak in het kort:
Bestrijding Blauwalg in de Kralingse Plas | Anne Mollema| 2 maart 2021.
1. Studie van alle bronnen en maatregelen leidt tot concept voorstel
2. Bestudering van mogelijke maatregelen en alternatieven
3. Second opinion door extern deskundigen.
  • a. Conclusie pakket voor alle bronnen
  • b. De bodem is heel belangrijke factor
  • c. Goed beheer is cruciaal
4. Maatregelpakket uitgewerkt en goedgekeurd door de raad en VV HHSK (2017)
5. Nog eens en nog uitgebreider studie van de Plas (waterdiepte, bodemkwaliteit, ecologie,
etc.)
6. Tussendoor: steeds ook nog serieus kijken naar aangedragen alternatieven en suggesties
7. Opnieuw second opinion
8. Uitwerken pakket en beginnen met maatregelen
9. Voorstel aangepast en naar de raad en VV HHSK (2021)